HORARIO

    20 maio 2018


Hora Proba Ronda      
10:00 Lonxitude MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
10:00 Martelo (2.00 kg) MASC. Final Lista de Saída Resultados    
10:00 220 m valos (0.762 m) FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
10:00 Altura FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
10:00 Martelo (2.00 kg) FEM AL Final Lista de Saída Resultados    
10:10 220 m valos (0.762 m) MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
10:25 3000 m marcha MASC. Final Lista de Saída Resultados    
10:25 3000 m marcha FEM. Final Lista de Saída Resultados    
10:55 80 m FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
11:00 Disco (800 g) MASC. Final Lista de Saída Resultados    
11:00 Disco (800 g) FEM. Final Lista de Saída Resultados    
11:05 80 m MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
11:20 2000 m MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
11:20 Pértega MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
11:20 2000 m FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
11:20 Pértega FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
11:20 Lonxitude FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
11:40 1000 m obstáculos MASC Final Lista de Saída Resultados    
11:40 1000 m obstáculos FEM Final Lista de Saída Resultados    
11:50 500 m FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
12:00 500 m MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
12:00 Altura MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
12:00 Xavelina (400 g) FEM. Final Lista de Saída Resultados    
12:10 80 m valos (0.762 m) FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
12:20 80 m valos (0.838 m) MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
12:20 Peso (3.00 kg) MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
12:35 1000 m FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
12:45 1000 m MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
12:55 150 m FEM AL Final Lista de Saída Resultados    
13:00 Triple Salto MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
13:00 Xavelina (500 g) MASC. Final Lista de Saída Resultados    
13:00 Triple Salto FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
13:00 Peso (3.00 kg) FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
13:05 150 m MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
13:20 4 × 80 m FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
13:30 4 × 80 m MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
20 maio 2018