HORARIO

    06 abril 2019


Hora Proba Ronda      
10:00 Lonxitude MASC. AL Lista de Saída Resultados    
10:00 Martelo (2,00 kg) MASC. Lista de Saída Resultados    
10:00 220 m valos (0,76 m) FEM. AL Lista de Saída Resultados    
10:00 Altura FEM. AL Lista de Saída Resultados    
10:00 Martelo (2,00 kg) FEM AL Lista de Saída Resultados    
10:05 220 m valos (0,76 m) MASC. AL Lista de Saída Resultados    
10:15 2000 m marcha MASC. en pista Lista de Saída Resultados    
10:15 2000 m marcha FEM. en pista Lista de Saída Resultados    
10:35 Disco (800 g) MASC. Lista de Saída Resultados    
10:35 80 m FEM. AL Lista de Saída Resultados    
10:35 Disco (800 g) FEM. Lista de Saída Resultados    
10:45 Pértega MASC. AL Lista de Saída Resultados    
10:45 Pértega FEM. AL Lista de Saída Resultados    
10:55 80 m MASC. AL Lista de Saída Resultados    
11:05 Lonxitude FEM. AL Lista de Saída Resultados    
11:10 500 m FEM. AL Lista de Saída Resultados    
11:20 500 m MASC. AL Lista de Saída Resultados    
11:35 1000 m obstáculos MASC. Lista de Saída Resultados    
11:35 1000 m obstáculos FEM. Lista de Saída Resultados    
11:45 Altura MASC. AL Lista de Saída Resultados    
11:45 Xavelina (400 g) FEM. Lista de Saída Resultados    
11:50 2000 m MASC. AL Lista de Saída Resultados    
11:50 2000 m FEM. AL Lista de Saída Resultados    
12:10 80 m valos (0,76 m) FEM. AL Lista de Saída Resultados    
12:20 80 m valos (0,84 m) MASC. AL Lista de Saída Resultados    
12:30 1000 m MASC. AL Lista de Saída Resultados    
12:30 Xavelina (500 g) MASC. Lista de Saída Resultados    
12:30 Peso (3,00 kg) MASC. AL Lista de Saída Resultados    
12:30 1000 m FEM. AL Lista de Saída Resultados    
12:40 Triplo salto MASC. AL Lista de Saída Resultados    
12:40 150 m FEM. AL Lista de Saída Resultados    
12:40 Triplo salto FEM. AL Lista de Saída Resultados    
12:50 150 m MASC. AL Lista de Saída Resultados    
13:00 Peso (3,00 kg) FEM. AL Lista de Saída Resultados    
13:05 4 × 80 m FEM. AL Lista de Saída Resultados    
13:15 4 × 80 m MASC. AL Lista de Saída Resultados    
06 abril 2019