HORARIO

    06 xuño 2021


Hora Proba Rolda      
10:10 Martelo (7,26 kg) MASC. Final Lista de Saída Resultados    
10:10 Martelo (4,00 kg) FEM. Final Lista de Saída Resultados    
11:17 Altura MASC. Final Lista de Saída Resultados    
12:55 3000 m obstáculos MASC. Final Lista de Saída Resultados    
13:35 400 m valos (0,762 m) FEM. Final Lista de Saída Resultados    
13:45 400 m valos (0,914 m) MASC. Final Lista de Saída Resultados    
13:55 1500 m MASC. Final Lista de Saída Resultados    
13:55 5000 m MASC. Final        
14:02 Triplo salto MASC. Final Lista de Saída Resultados    
14:02 1500 m FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
14:02 Triplo salto FEM. Final        
14:09 100 m MASC. Final Lista de Saída Resultados    
14:15 100 m FEM. Final Lista de Saída Resultados    
14:22 400 m MASC. Final Lista de Saída Resultados    
14:29 400 m FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
15:25 Xavelina (800 g) MASC. Final Lista de Saída Resultados    
15:25 Xavelina (600 g) FEM. Final Lista de Saída Resultados    
16:30 110 m valos (1,067 m) MASC. Final Lista de Saída Resultados    
16:30 Altura FEM. Final Lista de Saída Resultados    
16:38 100 m valos (0,838 m) FEM. Final Lista de Saída Resultados    
17:53 Peso (7,26 kg) MASC. Final Lista de Saída Resultados    
17:53 Peso (4,00 kg) FEM. Final Lista de Saída Resultados    
18:50 Pértega MASC. Final        
18:50 Lonxitude MASC. Final Lista de Saída Resultados    
18:50 Pértega FEM. Final Lista de Saída Resultados    
18:50 Lonxitude FEM. Final Lista de Saída Resultados    
19:39 800 m MASC. Final Lista de Saída Resultados    
19:46 800 m FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
19:54 200 m MASC. Final Lista de Saída Resultados    
20:02 200 m FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
20:10 Disco (2,00 kg) MASC. Final Lista de Saída Resultados    
20:10 Disco (1,00 kg) FEM. Final Lista de Saída Resultados    
06 xuño 2021