Resultados en vivo

Ribadavia, 9 de xaneiro de 2022

1º Cross vila de Ribadavia

10:30Sub14 mixtaLista de SaídaResultados
10:45Sub16 mixtaLista de SaídaResultados
11:05Popular & sub18 mixtaLista de SaídaResultados

86º masculino / 54º feminino
Campionato Xunta de Galicia de campo a través
Absoluto, sub23 & sub20. Individual

11:40Sub20 masculinaLista de SaídaResultados
12:10Sub20 femininaLista de SaídaResultados
12:40Absoluta & sub23 masculinaLista de SaídaResultados
13:30Absoluta & sub23 femininaLista de SaídaResultados

Listaxe completa alfabética por apelido: feminina, masculina