Resultados en vivo

A Pobra do Caramiñal, 16 de xaneiro de 2022

33º Campionato Xunta de Galicia de
MARCHA EN RUTA

10:402 km sub12 mixtaLista de SaídaResultados
11:001 km sub10 mixtaLista de SaídaResultados
11:152 km sub14 masculinaLista de SaídaResultados
11:172 km sub14 femininaLista de SaídaResultados
11:375 km sub16 masculinaLista de SaídaResultados
11:395 km sub16 femininaLista de SaídaResultados
12:2010 km absoluta masculinaLista de SaídaResultados
12:2210 km absoluta femininaLista de SaídaResultados

Listaxe completa alfabética por apelido

Listaxe completa por orde de dorsal