HORARIO

    17 maio 2018


Hora Proba Ronda      
10:30 Lonxitude MASC. AL Lista de Saída Resultados    
10:30 Martelo (4.00 kg) MASC. Sub16 Lista de Saída Resultados    
10:30 100 m valos (0.838 m) FEM. AL Serie Lista de Saída Resultados    
10:30 Peso (3.00 kg) FEM. AL Sub16/14 Lista de Saída Resultados    
10:30 Peso (4.00 kg) FEM. AL Lista de Saída Resultados    
10:30 Martelo (4.00 kg) FEM. Lista de Saída Resultados    
10:30 Martelo (3.00 kg) FEM. Sub16/14 Lista de Saída Resultados    
10:35 100 m valos (0.762 m) Sub18/16 FEM. AL Serie Lista de Saída Resultados    
10:45 500 m FEM. AL Sub10 Serie Lista de Saída Resultados    
10:55 500 m MASC. AL Sub10 Serie Lista de Saída Resultados    
11:05 500 m FEM. AL Sub12 Serie Lista de Saída Resultados    
11:15 500 m MASC. AL Sub12 Serie Lista de Saída Resultados    
11:25 500 m FEM. AL Sub14 Serie Lista de Saída Resultados    
11:35 500 m MASC. AL Sub14 Serie Lista de Saída Resultados    
11:35 Lonxtude FEM. AL Lista de Saída Resultados    
11:45 Peso (4.00 kg) MASC. AL Sub16 Lista de Saída Resultados    
11:45 Peso (5.00 kg) MASC. AL Sub18        
11:45 200 m FEM. AL Serie Lista de Saída Resultados    
11:55 200 m MASC. AL Serie Lista de Saída Resultados    
11:55 Xavelina (600 g) MASC. Sub16 Lista de Saída Resultados    
11:55 Xavelina (800 g) MASC. Lista de Saída Resultados    
11:55 Xavelina (500 g) FEM. Sub16/14 Lista de Saída Resultados    
11:55 Xavelina (600 g) FEM. Lista de Saída Resultados    
12:05 800 m MASC. AL Serie Lista de Saída Resultados    
12:15 600 m FEM. AL Sub16 Serie Lista de Saída Resultados    
12:25 600 m MASC. AL Sub16 Serie Lista de Saída Resultados    
12:35 100 m FEM. AL Serie Lista de Saída Resultados    
12:35 Triplo Salto FEM. AL Lista de Saída Resultados    
13:00 100 m MASC. AL Serie Lista de Saída Resultados    
17 maio 2018