HORARIO

    26 maio 2018


Hora Proba Ronda      
10:00 Lonxitude MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
10:00 1000 m marcha MASC. en pista Final Lista de Saída Resultados    
10:00 Peso (1.00 kg) FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
10:00 1000 m marcha FEM. en pista Final Lista de Saída Resultados    
10:20 Altura FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
10:20 Lonxitude FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
10:20 60 m FEM. AL Triatlón Combinadas Lista de Saída Resultados Sumario  
10:40 60 m MASC. AL Triatlón Combinadas Lista de Saída Resultados Sumario  
10:55 Peso (1.00 kg) MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
11:00 Lonxitude FEM. AL Triatlón Combinadas Lista de Saída Resultados Sumario  
11:05 50 m FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
11:20 50 m MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
11:20 Lonxitude MASC. AL Triatlón Combinadas Lista de Saída Resultados Sumario  
11:35 1000 m FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
11:50 1000 m MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
11:50 Altura MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
11:50 Pelota (200 g) FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
12:10 500 m FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
12:20 Peso (2.00 kg) FEM AL Triatlón Combinadas Lista de Saída Resultados Sumario  
12:25 500 m MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
12:40 Peso (2.00 kg) MASC. AL Triatlón Combinadas Lista de Saída Resultados Sumario  
12:45 Pelota (200 g) MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
13:00 4 × 50 m FEM. AL Final Lista de Saída Resultados    
13:15 4 × 50 m MASC. AL Final Lista de Saída Resultados    
26 maio 2018