HORARIO

    10 xuño 2018


Hora Proba Ronda      
10:30 110 m valos (1,067 m) MASC. AL Series        
10:30 Pértega MASC. AL Lista de Saída Resultados    
10:30 Triplo Salto MASC. AL Lista de Saída Resultados    
10:30 Martelo (4,00 kg) MASC. Lista de Saída Resultados    
10:30 Altura FEM. AL Lista de Saída Resultados    
10:30 Pértega FEM. AL Lista de Saída Resultados    
10:30 Martelo (4,00 kg) FEM. Lista de Saída Resultados    
10:30 Martelo (3,00 kg) FEM. Lista de Saída Resultados    
10:40 110 m valos (1,000 m) MASC. AL Series Lista de Saída Resultados    
10:50 110 m valos (0,914 m) MASC. AL Series Lista de Saída Resultados    
10:55 100 m valos (0,914 m) MASC. AL Series Lista de Saída Resultados    
11:05 100 m valos (0,838 m) FEM. AL Series Lista de Saída Resultados    
11:15 100 m valos (0,762 m) S18/S16 FEM. AL Series Lista de Saída Resultados    
11:25 1000 m FEM. AL Series Lista de Saída Resultados    
11:30 600 m MASC. AL Series Lista de Saída Resultados    
11:30 Peso (3,00 kg) FEM. AL Lista de Saída Resultados    
11:30 Peso (4,00 kg) FEM. AL Lista de Saída Resultados    
11:45 Xavelina (600 g) MASC. Lista de Saída Resultados    
11:45 Xavelina (700 g) MASC. Lista de Saída Resultados    
11:45 Xavelina (800 g) MASC. Lista de Saída Resultados    
11:45 600 m FEM. AL Series Lista de Saída Resultados    
12:00 800 m MASC. AL Series Lista de Saída Resultados    
12:00 Lonxitude FEM. AL Lista de Saída Resultados    
12:15 800 m FEM. AL Series Lista de Saída Resultados    
12:30 Altura MASC. AL Lista de Saída Resultados    
12:30 3000 m FEM. AL Series Lista de Saída Resultados    
12:45 3000 m MASC. AL Series Lista de Saída Resultados    
13:00 Disco (1,50 kg) MASC. Lista de Saída Resultados    
13:00 Disco (1,75 kg) MASC.        
13:00 Disco (2,00 kg) MASC. Lista de Saída Resultados    
13:00 200 m FEM. AL Series Lista de Saída Resultados    
13:20 200 m MASC. AL Series Lista de Saída Resultados    
10 xuño 2018